Geplande nesten

Nestplanning 2024: 

Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor nesten in 2024. Naar verwachting zullen er twee rittens uit het nest van Oddish en Mr. Bingley gedekt worden medio April/Mei 2024. Meer hierover volgt in de loop van 2024.