Mijn lijnen

Merione is in 2018 begonnen met het hobbymatig fokken van de tamme rat met als streven een gezonde, lieve en mooie rat groot te brengen. Door te prioriteren op gezondheid en gedrag en in mindere mate op uiterlijk tracht Merione rittens voort te brengen die een gezond en gelukkig leven tegemoet gaan.

Merione werkt met een drietal kernambities

  • Zo gezond mogelijke ratten met een goede levensverwachting.
  • Fijne karakters in groepsverband en naar de mens.
  • Zo min mogelijk inteelt in de foklijnen.

Deze kernambities bieden geenszins directe garanties dat een rat niet ziek kan worden of onvriendelijk gedrag kan ontwikkelen, maar staan wel centraal in de selectieprocedure voor potentieel fokgeschikte ratten.

Inteelt binnen de lijnen wordt door Merione tot een minimum beperkt. Enkel in heel bijzondere gevallen zal er overwogen worden om familie van elkaar in te zetten als koppel. Het streven van Merione is om de gene-pool binnen de rattery zo groot mogelijk te houden, onder meer door goed contact te onderhouden met collega-rattery's en geregeld uitwisselingen plaats te laten vinden.


A-lijn

Merione's A lijn is opgezet met moeder Mimikyu (Beige) en vader Mew (Cinnamon Agouti). Ook deze twee ouderdieren zijn afkomstig van gerenommeerde fokkers uit Nederland en België en zijn qua gedrag elkaars tegenpolen, in positieve zin. Waar Mimikyu een heerlijke onderzoekende dame is, is Mew de rustige grote goedzak die we allemaal graag in een mannetje terug zien komen. Qua bouw is vooral Mew erg fors. Deze lijn vormt zich primair rondom het A- en r- gen. Het A-gen in deze staat voor het vachttype Agouti (Hierbij bestaan de haren uit driekleurige banden). Het r-gen zorgt voor een verandering van de oogkleur bij de ratten naar robijnrood. Deze verandering van oogkleur heeft ook invloed op de uiteindelijke kleur van de rat. Een Agouti rat met twee maal het r-gen zal Topaz van kleur worden. 

B-lijn

Merione's B-lijn richt zich op het relatief nieuwe vacht-type: Silken. Ratten met een Silken vacht zullen wanneer ze circa 4 tot 8 weken zijn 'verzilveren'. Dit verzilveren komt doordat de haarpuntjes van een Silken rat hol zijn, hierdoor ontstaat als het ware een doorzichtige bovenlaag die naast erg mooi ook nog eens ontzettend zacht is! Wanneer een Silken rat nat is zal hierdoor zijn onderliggende kleur veel beter zichtbaar worden.

Merione's B-lijn is van start gegaan bij Pancham (Zwart Silken) en Diancie (Havana Agouti) en heeft onder meer geresulteerd in twee prachtige dames: Pachirisu (Zwart Silken)  en Eevee (Agouti Silken). In 2021 is de lijn uitgebreid met Huggies' Amaura (Zwart Silken berkshire) en zijn Zorua (Zwart Silken), Snom (Zwart Silken), Happiny (Zwart Silken), Chansey (Russisch blauw Silken berkshire) en Blissey (Zwart Silken bekshire) bij Merione geboren.